Isolator, belysningsarrester og droppesikring eksporteres godt til Irak-projekt den 6. juli 2019

- Jul 06, 2019-

Isolator, lysarrester og frafaldssikring eksporteres godt til Irak-projekt den 6. juli 2019


Den 6. juli 2019 afleverer vi, som aftalt i kontrakten, 3 containere, hvori de er HV-isolator, dropper sikring og lynafskærmning 33KV, det er totalt 224 trækasse.

 

Denne HV-isolator, frafaldsikring og lynnedbrydere inspiceres alle af tredje del inden afsendelse i slutningen af juni, 2019. De rejser nogle pakkeforespørgsler til egnethed til længere tids forsendelse til søs.

 

Nedenfor er vores produktfoto og forsendelsesfoto til det eksporterende lager.

)]BE5P9`9XA%GM%%ZX2KDM1


IMG_1385

IMG_1386